Ruth Konvalinková

Protestor 3/2022

Žena z fary i z disentu Milena Šimsová 5. 10. 1932 – 21. 2. 2022. V příloze tentokrát zprostředkujeme několik textů, které připomínají život, dílo a důrazy Mileny Šimsové. Loučili jsme se s ní v Blahoslavově domě v Brně 5. 3. 2022, kde také zazněla většina publikovaných textů.

Atlas strašidel aneb mezipředmětové vztahy v říši pohádek

Následující text (připravený pro ročenku Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše 14) otiskujeme jako příklad, jak s dětmi středního či staršího školního věku propojit výuku literární teorie a estetickou výchovu. Pokud by inspiroval někoho k promyšlení, realizaci a vyhodnocení podobného projektu v oblasti katecheze (nabízí se např.