Michal Šimek

Dokument

Všem staršovstvům, sborům a seniorátnímu výboru moravsko-slezského seniorátu

Milé sestry a milí bratři!

V Českém bratru č. 7 z letošního roku jsem se dozvěděl, že na konventu Vašeho seniorátu konaném 19.3.1994 v Ostravě byl zvolen seniorem ThDr Josef Hromádka. Tato zpráva ve mně vyvolala znepokojení.