Dokument

Číslo

Všem staršovstvům, sborům a seniorátnímu výboru moravsko-slezského seniorátu

Milé sestry a milí bratři!

V Českém bratru č. 7 z letošního roku jsem se dozvěděl, že na konventu Vašeho seniorátu konaném 19.3.1994 v Ostravě byl zvolen seniorem ThDr Josef Hromádka. Tato zpráva ve mně vyvolala znepokojení.

Hlasy některých z Vás byl totiž do funkce seniora zvolen spolupracovník Státní bezpečnosti vedený na seznamu spolupracovníků již od roku 1974. Vzhledem k tomu, že tuto volbu synodní rada potvrdila, byl vytvořen závažný precedens. Ve významné církevní funkci může stát opět spolupracovník bývalého režimu. Osobně se domnívám, že je to nepřijatelné a nepřípustné. Je možné, že mnozí z Vás tuto skutečnost nevěděli a dali jste s důvěrou svůj hlas bratru Hromádkovi.

Jeho zvolení vyvolalo znepokojení mnoha lidí v naší církvi, včetně synodní rady.

Bratr Josef Hromádka byl prosazen do vlády národního porozumění na nátlak pánů Čalfy a Adamce. Podpora Občanského fóra Josefu Hromádkovi nebyla zdaleka tak bezvýhradná, jak se dodnes traduje.

Několik měsíců před volbami v roce 1990 bratr Josef Hromádka neprošel lustracemi. Proto president Václav Havel požádal Ladislava Hejdánka, zda-li by nepřijal Hromádkovo místo ve vládě. Ladislav Hejdánek toto místo nepřijal. Jelikož se nenašel nikdo další, kdo by se chtěl tohoto postu ujmout, bylo dohodnuto, že Josef Hromádka zůstane ve vládě do červnových voleb, rozhodně ne déle.

Připomínám, že u mnoha lidí v naší církvi vyvolala velkou nechuť vůči bratru Hromádkovi jeho snaha rezervovat si post synodního seniora i pro případ, že by musel z vlády odejít. Nakonec odchází i z místa synodního seniora. Byl sice uveden jiný důvod, ale pravou příčinou bylo právě to, že neprošel lustracemi.

Všechno, co jsem Vám nyní napsal, mám založeno na svědectví věrohodných lidí. Přeji si, abyste znali pravdu a nebyli nikým klamáni.

S upřímným pozdravem

Michal Šimek

V Kyjově dne 28. 6.1994