Jan Dus

Jan Dus, emeritní farář ČCE v Hronově a v Kutné Hoře, zemřel 24. srpna 1995 ve věku 92 let

Takové odpouštění?

Co provádějí čbr. evangelíci od začátku tzv. normalizace, tedy už dvacet roků s pojmem odpuštění, přesahuje všechny meze dovoleného. Podle Krista máme odpouštět to, čím se druzí provinili proti nám. Pokud se někdo provinil ne sice proti nám, ale proti druhým, máme počítat s tím, že mu může odpustit Bůh. Čbr.