8/2017

Děsí mě autoritářský přístup ke světu. Rozhovor s Massimem Faggiolim

Massimo Faggioli je katolický teolog, který se v současné době zabývá mimo jiné problematikou ultrapravicového katolicismu ve Spojených státech včetně jeho napojení na hnutí kolem prezidenta Donalda Trumpa. Rozhovor vznikl pro pořad Hergot!, otázky připravil Dominik Čejka a Jan Škrob.

Sochy se kácí, svátky se ruší obtížněji

Masaryk měl důvtipný nápad, jak státně demokratický systém obohatit o dimenzi pravdy a svobody. Inicioval uzákonění státního svátku Jana Husa (21. 3. 1925). Nenabídl národu vítězného vojevůdce, ale postavu, které si vážili evangelíci, a díky Karlu Havlíčku Borovskému také někteří katolíci. Ve svobodné společnosti není obtížné odmítnout státně oslavované.

Kázání Tomáše Trusiny

Cesta k dospělé odpovědnosti

Text: Ester 4

Patří myšlenka „velkého odmítnutí“ do starého železa?

Textem J. Gondáše se se čtenáři dělíme o téma diskusí, které v redakční radě vedeme. Jako první odpověď otiskujeme následující text Jakuba Orta a budeme vděčni za další reakce.

Vyjít není kam. Měňme náš společný svět

Jáchym Gondáš se s námi podělil o své znechucení téměř ze všeho, co nás v současném světě obklopuje, a vyzval nás, ať se „odpojíme“ od „digitální duplikace života“, „zážitkové mentality“, „ideologie usnadnění“ a „institucí“. Spíš než aby mě text přiměl odpojit se od internetu, trochu mě nadzvedl ze židle.

Zrcadlení Dominika Duky

„Někteří lidé mají stále pocit, že se jim ubližuje, a přitom mají největší možnost projevu hlasu,“ prohlásil kardinál Dominik Duka v rozhovoru pro iRozhlas.cz – a i když cílil jinam, nechtěně přesně vystihl zásadní aspekt svého působení.

Ekumenismus na cestách

V čem vlastně spočívá ekumenismus? Lze jej definovat? Dle publikace Reforming Theology, Migrating Church, Transforming Society. A Compendium for Ecumenical Education (Reformační teologie, církev putující, měnící se společnost. Kompendium pro ekumenické vzdělávání) nikoli.

Inspirace starozákonní zvěstí

Důstojnost v rozdílnosti s podtitulem Jak se vyhnout střetu civilizací, tak zní titul knihy Jonathana Sackse, která se objevila na českém trhu letos v létě. Anglický originál vyšel již 2002. Druhým vydáním v roce 2014 se jen potvrdila aktuálnost knihy. Je prodchnuta nadějí, že je stále možné se vyhnout střetu civilizací díky iniciativám věřících.

Kdo je náš: Dvakrát tři Janové

Při studiu teologie na Komenského evangelické fakultě v období před Pražským jarem roku 1968 jsme zažívali rozšiřování společenského prostoru. V té době jsem byl jirchářským studentským společenstvím zvolen prefektem. Mým úkolem bylo také být přítomen poradám učitelů a ostatních pracovníků fakultní rady. Politické rozvolnění napomáhalo otevírání nových témat.

Proč Jiří Drahoš?

Jsem čtenářkou evangelického tisku Český bratr, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry (ET-KJ) a Protestant. V Protestantu č.7/2017 jsem si se zájmem přečetla příspěvek Jana Škroba Proč Jiří Drahoš? Ráda bych na něj reagovala.

Ještě k Chartě 77 (pokračování rozhovoru)

Stavím vedle sebe dvě dějinná období (padesátá léta a normalizaci – viz Protestant č. 4), jelikož na sebe navazují dějinně i personálně. Režim po roce 1968 je zásadně totožný s tím, který tady byl od roku 1948. Po dobu své existence režim procházel různými modifikacemi, jeho totalitní charakter ovšem zůstal až do listopadu 1989 totožný.

Potíže s Boží láskou

aneb variace na Ježíšova slova: „Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě.“ (Mt 20,14)

Prolité víno

Už dávno (nemohu však říct
kde, pod kterouže oblohou),
jsem v oceán, bych uctil Nic,
vlil kapku vína nemnohou.

Kdo chtěl zmar kapky překvostné?
To osud mne chtěl ponoukat?
Či moje srdce starostné
v tom víně krev svou zřelo snad?

Hutně a chutně 8/2017

„Irák Sýrie Eritrea Afghánistán Súdán Libye… jsou podřezané žíly. (…) Světadíl Afričanů z hlubiny Atlantiku – světadíl bez adresy, kde se v podpalubí otrokářských lodí po celá dlouhá staletí vesele drtil samotný základ Afriky, starších bratří lidského plemene – se za stejného zděšení prolíná se svým dvojníkem ve Středozemním moři.

Syndikovat obsah