3/2017

Putování s Trojí porcí

24. září 2016 odstartovalo po českých zemích putování jednoho faráře, dvou herců a tří muzikantů pod názvem Trojí porce, trojí trefa. O tom, jak program tohoto seskupení vznikl, co nabízí a jakou má odezvu, jsme si povídali s farářem Štěpánem Hájkem.

Kdo má z čeho maturovat?

Povinná maturita z matematiky se stala politickým tématem číslo jedna. Přesná a logická věda nenechala téměř nikoho chladným, ač ze zjištění, že např. 5 + 6 = 11 nikoho nepolije horkost ani nikomu nepřebíhá mráz po zádech. Jde prostě jen o správné tvrzení, logicky nevyvratitelné, tak jak je to v matematice běžné.

Nenásilné hnutí lidských práv Charta 77 v kontextu českých dějin a filosofie

Jako další příspěvek ke 40. výročí Charty 77 přinášíme text filosofa Martina Šimsy, proslovený na univerzitě v Torontu 30. ledna 2017. Setkání na univerzitě se konalo z podnětu Aleše Březiny, od nějž pochází název příspěvku. Závěrečné doplnění je reflexí pro čtenáře Protestanta.

Bible a postmoderní představivost W. Brueggemanna

Knih jako je Brueggemannova Bible a postmoderní představivost není mnoho. Vzhledem k tématu, o němž pojednává, není totiž tlustospisem. Už to samo o sobě je pozoruhodné. Na druhou stranu je pravda, že po seznámení s Brueggemannovým myšlením leckterý čtenář zatouží po nějakém autorově tlustospisu, jakým je např. jeho Teologie Starého zákona.

Pro homine 2017 / O soucitu a soucítění Protestant Po, 20/03/2017 - 21:13

Slovo soucit jsem nikdy neměla ráda. Vyvolává ve mně spíše představu blahosklonné sebestřednosti, než skutečné a nezištné vůle pomoci. Slovo soucit jako by mě opevňovalo v  pocitu nadřazenosti, v jistotě, že jsem na tom lépe než ti „chudáci“, kterým onen soucit věnuji. Slovo soucit, jak je vnímám, hierarchie vytváří, neboří je ani nepřekonává.

Březnový měsíc

Pod touto mrazivou bílou
přikrývkou noc a den už se

plaše přibližují, dosud ztuhlé
v pevném, nehybném sevření.

Pes leží, čmuchá, vrčí
na zvuky za dveřmi.

Slyší noc, novoluní,
bílé sinavé hvězdy,

prázdnotu, která co nevidět
pukne s nezkrotným řevem.