Březnový měsíc

Číslo

Pod touto mrazivou bílou
přikrývkou noc a den už se

plaše přibližují, dosud ztuhlé
v pevném, nehybném sevření.

Pes leží, čmuchá, vrčí
na zvuky za dveřmi.

Slyší noc, novoluní,
bílé sinavé hvězdy,

prázdnotu, která co nevidět
pukne s nezkrotným řevem.

(Březen)
Robert Creeley
(Zahrady paměti, přel. Hana Žantovská)