Jáchym Gondáš

Kovový Kristus

V předchozích číslech jsem na tomto místě věnoval pozornost zejména interpretům, kteří se zabývají většinově přijatelnou hudbou. Při troše štěstí můžete na jejich skladby narazit také v rádiu. Dnešním tématem naopak bude okrajová scéna křesťanského metalu, punku a hardcoru.

Bez nástrojů, jen na hlas

A capella. Tak zní ustálené označení pro hudbu bez doprovodu hudebních nástrojů. V prostředí křesťanské duchovní hudby se a capella prosadila zejména v období, kdy hudební nástroje upadly v nemilost, jako nehodné účastnit se bohoslužebného dění. Ani dnes však obliba vokální duchovní hudby neopadá. Spíše naopak.

Světlo drtí čas…

Světlo vzkříšeného Krista se prolomilo do času Velikonoc. Každý rok se na kazatelnách, v kostelních lavicích, v skrytu „svého pokojíku“ pokoušíme tomuto světlu vystavit a zakoušet ho. A nejenom tam. Velikonoční dění vždy nacházelo bohatou rezonanci také ve výtvarném umění a literatuře. A samozřejmě také v hudební tvorbě.

Nebiba

„Dny se přeplněné světlem utápí, proletí, nestačí / Čas na sebe, na lásku, na víru / je jen, je jeden. / Pomalu proplétáš ruce / tma houstne a ztrácíš se v ní. / Do noci ticha pak společně padáme, jsme jeden.“ (část textu písně Stmívá se)

Veselá Zubatá

Hudební vydavatelství Rosa na sklonku uplynulého roku vydalo první skutečně reprezentativní CD skupiny Veselá Zubatá. Kapelu pravděpodobně není nutné nijak dlouze představovat. Hudebníci seskupení okolo výrazné postavy mladého výtvarníka Rudolfa Brančovského si získali náklonnost nejen evangelické omladiny.

Yellow Sisters

Vážení čtenáři časopisu Protestant,

po seriálu o současném výtvarném umění, který plnil poslední stranu Protestanta v uplynulém roce, nastal čas pro změnu. Od tohoto čísla bude toto místo vyhrazeno sondám do oblasti současné hudby. Rád bych proto na úvod připojil několik poznámek, které, jak věřím, odůvodní výběr jednotlivých skupin a interpretů.