Jáchym Gondáš

Není snadné být pastýř prasat (Adventní příběh)

Věřte mi, já o tom vím svoje. A zvlášť tady, v Gerase – mezi všemi těmi Izraelci, to není žádná legrace. Teda pasení samo o sobě není až takový problém. I Izraelci odjakživa pásli svoje stáda – ovce, kozy, krávy. Tak to prý dělali od nepaměti i jejich předkové. Adamův syn Ábel, praotec Abraham, Mojžíš a všichni ostatní.

Trpké šepoty a aromatické křiky Milana Balabána

V nevelkém časovém rozestupu od Jímavých portrétů biblických žen (recenze viz Protestant 2/2010) vychází na sklonku roku 2010 v nakladatelství Pulchra další kniha Milana Balabána – Šepoty a křiky víry. Oproti své mateřsky baculaté a vínově rudé předchůdkyni je to ovšem kniha útlá, nebesky modravá, obtížněji zachytitelná – a to nejen kvůli svému nevelkému nákladu.

…a knihy jsou na podpal. Pobídka ke čtení Mary de Rachewiltz

Když v roce 1955 slavné autorské čtení v sanfranciské Six Gallery nevratně přecejchovalo tradici americké poezie, vypadalo to, že se tak otevřela jediná skutečně možná a živá perspektiva, ve které si báseň může uchovat svůj smysl.

Kýč a lež

Z různých stran slýcháme úvahy o postdenominační současnosti křesťanství. Může to jistě znamenat mnohé, ale jen sotva můžeme taková slova chápat jako konstatování postupného překonání všech rozdílností, které jednotlivé denominace po staletí udržovaly ve vzájemném napětí. Naše současnost se ani vzdáleně nepodobá univerzálnímu ekumenickému smíru.

Antologie ideologických textů

Ústav pro studium totalitních režimů vydal na konci roku 2008 interaktivní webovou učebnici Antologie ideologických textů. Záměrem tohoto projektu bylo vytvořit pomůcku pro výuku na školách. Nápad je to zajímavý. Studenti mohou pročítat „klasická díla“ tohoto žánru, jako například Poučení z krizového vývoje, kampaň Fučíkův odznak, či Nejedlého doslovy k Jiráskovým knihám.

Brabencova skoro nalezená jiskra

Po vzpomínkách Mejly Hlavsy, Ivana Martina Jirouse a Sváti Karáska vyšel v nakladatelství Torst v roce 2010 další střep, doplňující mozaiku historie komunity českého undergroundu. Tímto dílem je knižní interview novinářky Renaty Kalenské se saxofonistou a básníkem Vráťou Brabencem. Už to samo o sobě je důvodem k zvědavosti.

Syndikovat obsah