Jáchym Gondáš

Křesťanská akademie mladých

V září začala Česká televize s vysíláním nového křesťanského magazínu pro mládež. Jmenuje se Exit 316 (odvozeno od biblického verše Jan 3,16) a jeho hlavním iniciátorem je KAM – Křesťanská akademie mladých. Exit 316 se setkal s poměrně přejným ohlasem v církevním i sekulárním tisku.

Evangelikální fundamentalismus po americku

I v tak nepatrném církevním prostředí, jaké skýtá naše republika, jsme se již mohli setkat s narůstajícím vlivem křesťanského fundamentalismu. Média se v poslední době soustředila především na jeho islámský protějšek. Snad také díky tomu se nám může zdát, že křesťanští radikálové jsou méně nebezpeční. Že tomu tak být nemusí, nám může prozradit letmý pohled za oceán.

Registrované partnerství – jednotná křesťanská fronta?

Aktuální situace v otázce registrovaného partnerství osob stejného pohlaví vedla v posledních týdnech k nové vlně rozhovorů a zamyšlení nad vztahem křesťanských církví k homosexuální menšině. Z emocionálních reakcí některých církevních kruhů i nejrůznějších gay organizací lze vyčíst význam, který schválenému zákonu všichni zainteresovaní přikládají.

Má instrumentální hudba místo v protestantských bohoslužbách?

V nedávné době jsem se účastnil několika rozhovorů, které se týkaly bohoslužebného života protestantských církví. Jeden ze zúčastněných hlasů volal po výrazně větším prostoru pro tichou, meditativní modlitbu v rámci bohoslužeb. Součástí takové usebrané modlitby by pak mohla být vhodně zvolená instrumentální hudba, která by se postarala o náležitý „podkres“.

Gospel Reggae

Popularita hudebních stylů je nestálou veličinou. Hudební proudy, které v jednom roce bezpečně vyprodávají kluby a plní regály obchodů s hudebninami, se mohou v krátké chvíli proměnit v nostalgickou relikvii. Tato proměnlivost se samozřejmě netýká jenom většinové společnosti, ale promítá s také do života církve.