9/2013

O jednom ze začarovaných kruhů Protestant St, 30/10/2013 - 20:21

rozhovor s Petrou Povolnou, ředitelkou azylového domu pro matky s dětmi

Mohla bys na úvod představit práci azylového domu pro matky s dětmi a problémy, s nimiž se tu potkáváte?

Krev, maso a náboženství Protestant St, 30/10/2013 - 20:18

Prorok Ibrahím vezme svého prvorozeného syna Izmaela a je připraven jej na základě Alláhova příkazu obětovat. Alláh na poslední chvíli zasáhne, zadrží Ibrahímovu ruku a přinese mu berana, kterého Ibrahím obětuje místo svého dítěte. Od tohoto příběhu, který v trochu jiné podobě známe velmi dobře, se odvozuje velký islámský svátek Íd al-adhá neboli Svátek oběti.

Kázání Tomáše Trusiny Protestant St, 30/10/2013 - 20:17

Text: Lukáš 6,43–46 Čtení: Jeremiáš 24,1–7 a Lukáš 3,7–9

Lk 6,43–46

Byl jsem sociálně vyloučený a…? Protestant St, 30/10/2013 - 20:16

O tom, že téma sociálního vyloučení patří v současnosti k nejpalčivějším a zároveň nejdůležitějším, asi není pochyb. Panelová diskuse s názvem Jak mohou církve pomoci sociálně vyloučeným mi proto udělala velkou radost.

Cizincem jsem byl, a přijali jste mne… Protestant St, 30/10/2013 - 20:14

aneb adepti církevního azylu

Cesta za úspěchem nebyla jednoduchá

Vracejí se bohové. Co s nimi? Protestant St, 30/10/2013 - 20:13

Religionista na Evangelické teologické fakultě Pavel Hošek je mistrný popularizátor trendů v soudobé religionistice a neúnavný bojovník za dialog. Obě tyto vlastnosti jsou hluboce zakódovány v jeho krátké knize, která vyšla minulý rok v nakladatelství Mlýn.

Význam YMCA v dějinách Československa Protestant St, 30/10/2013 - 20:11

Text byl připraven pro konferenci Ymca v proměnách času, která se konala na podzim 2010 u příležitosti 20. výročí obnovení práce Ymky po pádu komunismu. Zařazujeme-li text nyní, pak jako příspěvek do diskuse o roli nestátních organizací na budování občansky vyspělé demokracie. Mezititulky red.

Naléhavá řeč „o něčem jiném“ Protestant St, 30/10/2013 - 20:10

Evangeličtí autoři v české literatuře posledních dvaceti let

Zapomenuté transporty Protestant St, 30/10/2013 - 20:09

Zapomenuté transporty jsou čtyři dokumentární filmy (osudy Židů z Československa deportovaných do Lotyšska, Estonska, Běloruska a do Polska), které vznikly během deseti let ze čtyř stovek hodin materiálu a souborů fotografií získaných převážně z rodinných alb. Poslední ze snímků měl premiéru v roce 2009.

Vyznání nejistého chodce Pavla Rejchrta Protestant St, 30/10/2013 - 20:07

V květnu 2013 vyšel nejnovější román Pavla Rejchrta, k němuž v tomto čísle přinášíme recenzi od Jaroslava Vítka a Jiřího Šimsy