8/2013

Slovo nečasové?

„Na počátku bylo slovo… To bylo na počátku u Boha.“ Toto je v evangeliu podle Jana na počátku. Jako záhlaví, jako první kapitola. Odtud se rozvíjí Boží příběh se světem. Je v rámci Ježíšova života, smrti a vzkříšení. Je to jeho pravá dějinnost. Od počátku stále více kupředu, směrem k budoucnosti. On je pravý Bůh a skutečný člověk.

Počítejme s Romy

3. září vydala Synodní rada Českobratrské církve evangelické prohlášení „k projevům rasismu v české společnosti“ (otištěno v minulém čísle Protestanta). Za to jsem vděčný a považuji za důležité, aby se církev právě k této situaci vyjádřila.

Vzpomínka na Louise

Ke stále aktuálnějšímu tématu role sociálního státu a jeho případného nahrazování neziskovým sektorem či církvemi vybíráme článek sociální pracovnice Ellen Painter Dollar z kanálu křesťanských blogů na webu Patheos.com.

Hutně a chutně 8/2013

Nový prostor č. 422 přináší rozhovor s historikem odboje Janem Tesařem (*1933) mj. o připravovaném vydání vzpomínek partyzána Josefa Serinka Česká cikánská rapsodie:

Mluvil jste se stovkami partyzánů, v čem byl mimořádný Josef Serinek? Jako uprchlík z lágru v Letech měl odlišný osud…