8/2004

Pořád

Neúnavně po celý den sněží,

jako by chuligáni ubili

lahvemi od piva

na nebesích labuť,

a smutné peří dolů padalo.

 

Tolik se bojím ticha do němoty,

té tíhy na stromech a věčnosti,

co v lidech přestala.

A nestydím se ani za nehet

za svoji úzkost, bože, ty to víš.

 

Padá to na mne tiše, beze slova,