6/2010

Abeceda komunismu

Autoři knihy Abeceda komunismu probírají komunismus od A do Žet, začínají „Asanací“ a končí „železnou oponou“. Asanace byla policejní akce namířená proti disidentům v 70. letech minulého století.

DEN otevřených kostelů

Překročíte-li hranici z Rakouska do Čech v Dolním Dvořišti, stanete na silnici č. 55, která vás dovede přes České Budějovice do Prahy a dál přes Litoměřice do Drážďan a konečně do Hamburku. Sotva jste však na ni vstoupili, upoutal vás v Horním Dvořišti kostel, který těsně sousedí s nočním klubem. Rozdíl mezi nimi je dobře čitelný, kostel je otevřen ve dne, za světla, noční klub v noci, za tmy.

Sedmdesátníkovi od padesátníka, aneb jak jsme se dvakrát setkali

Když jsem byl malý chlapec, jezdíval k nám do horáckého Sněžného přes česko-moravskou hranici „strýček Bohdan“. Volal jsem na něho z vany strejčku, bejčku. Šedesátá léta pak končila a přituhovalo. Mezi sněženským sborem mého otce a Svratouchem Pivoňkových ležely slavné Křižánky s krásnou opravenou stylovou chaloupkou.