4/2014

Šance mluvit s každým od ředitele po uklízečku Protestant Út, 29/04/2014 - 18:29

Jaroslav Raich se narodil roku 1947, po studiu ekonomie vystudoval Evangelickou teologickou fakultu v Praze a působil jako farář v Českobratrské církvi evangelické nejprve v Trutnově a pak v Novém Městě pod Smrkem.

Umění paradoxu Protestant Út, 29/04/2014 - 18:28

Humor a ironie biblických proroků ožívají v Ježíšově výroku, že „snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“

Kázání Nadii Bolz-Weber Protestant Út, 29/04/2014 - 18:27

Text: Jan 11,14–44

J 11,14–44

Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými aneb „Hebe Fest“ Protestant Út, 29/04/2014 - 18:26

V sobotu před Květnou nedělí se brány areálu Moravských bratří v nizozemském Zeistu otevřely pro účastníky slavnosti, při níž s přáteli a spolupracovníky zblízka i zdáli děkovala Hebe Kohlbrugge za svých 100 let.

Mark Twain a náboženství Protestant Út, 29/04/2014 - 18:23

Hledíme-li na náboženství jako na materiál ke konzumu spirituálních hodnot, pak mají pravdu sociologové, a je možné hovořit o „náboženském trhu“ a o „tržním boji o klienta“.

Nebudete-li činit pokání Protestant Út, 29/04/2014 - 18:22

Někdy v lednu jsme se při redakční debatě o tématech pro Protestanta vraceli k homosexualitě a s ní spojené netoleranci. Zaznělo přitom, že v tématu netřeba pokračovat, neboť podstatné bylo (v Protestantu) řečeno a máme naléhavější záležitosti.

Pavel Skála: O svatosti milosrdného Boha Protestant Út, 29/04/2014 - 18:21

Jako šestý svazek homiletické řady nakladatelství Eman vyšel soubor kázání Pavla Skály (1956–2003), někdejšího faráře ČCE ve Strmilově, v Miroslavi a v Horní Krupé.

Vyloučení nebo výluční? Protestant Út, 29/04/2014 - 18:20

Šest slepých uliček v přemýšlení o liberální církvi

Doktrina Protestant Út, 29/04/2014 - 18:18

Jsou evangelické sbory otevřené? Netrpíme doktrinářskou sevřeností? Co si o nás nezasvěcení myslí? Mladý realitkář z Jižního Města se mě zeptal: „Vy jste farář z toho nového kostela u Chodovské tvrze? A tam se smí?“

Ano, smí se k nám? A když se k nám smí, co se vlastně v kostele smí? A co se nesmí?

V šnečích ulitách se dá číst Protestant Út, 29/04/2014 - 18:17

Vzpomínka na Karla Trinkewitze

Jiří Šafr