3/2012

Soudy stranou

V září loňského roku byl v Jemenu americkými bezpilotními letadly zabit imám Anwar al-Awlaki. Jde o pozoruhodnou událost, zvláště proto, že al-Awlaki byl americkým občanem a ve 14. dodatku Ústavy Spojených států amerických stojí, že „žádný stát nemá právo zbavit jakoukoli osobu života, osobní svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu (ang. due process)“.

Vzpomínka na předsedu SČED Vlastíka Slámu (26. 7. 1921–13. 2. 2012)

V posledním roce války pořádal sbor v Praze-Kobylisích řadu shromáždění pro účastníky a předsedy pražských evangelických dorostů a sdružení. Ještě se neužívalo slova „školení“ ani „kurz“, bylo to něco mezi tím. Vedl je diakon Sláma spolu se sdružencem Vladimírem Ferstem a studentem chemie a posléze theologie Vladimírem G. Eidernou.

Neklidní studenti

Studenti vysokých škol jsou tradičně tou radikálnější společenskou skupinou, která je citlivá na nedostatky společenského řádu, staví se k němu kriticky a často je také nositelkou změn. Akademická půda hraje v tomto procesu roli svobodného prostoru pro diskusi a zkoumání širších společenských souvislostí.