3/2010

Nenávist Petra Tureckého

Nemám rád fatalistickou náboženskou hantýrku. Jako třeba: určitě není náhoda, že se zrovna stalo to a to… Připomenu si vždy Nový zákon, který tuto představu boří. Není náhoda, že na ty lidi spadla věž v Siloe. Určitě se nějak provinili. Tůdle. Neprovinili. Ani oni, ani jejich otcové či dědové. Určitě na nás Bůh klade jenom tolik utrpení, kolik uneseme. Tůdle.