3/2008

Klaun

Buď sbohem paňáco, kašpare, šašku sbohem!
Ustupte šmíráci baviči novému,
ustupte bez řečí a pokloňte se mu:
přichází mistr, klaun, seslaný samým Bohem.

V té bílé výzbroji, v tom rouchu saténovém
i harlekýnovi se rovná pružnému.
Oči má podobné slepému,
byť živě sledují vše, co se děje kolem.

Hutně a chutně 3/2008

Vskutku hutně vystihl Ústavní soud současný stav zdejšího právního vědomí, když odůvodnil své rozhodnutí postupovat při žádosti o rehabilitaci Jana Šimsy (viz Protestant 7/07) zcela přesné opačné než Nejvyšší soud: „Nejvyšší soud pochybil, když se spokojil s trestním spisem a vyjádřením státního zástupce a stěžovatele.

Zemřel Viktor Dobal

Má něco o Viktoru Dobalovi psát i Protestant? Napsala dobře Petruška Šustrová, napsal dobře Jan Rejžek. Ale je to právě rok (3/07), co Protestant uveřejnil rozhovor a fotografii, a tak bych velmi stála o to, abychom se s Viktorem Dobalem ještě jednou fotografií rozloučili, je na ní s manželkou Ilonou.