3/2005

Bezvětří

V bezvětří starých ran,

v krajkoví ctnostné špíny,

pod křídlem líných vran,

jež slétly do roviny,

žiji sny tesklivé:

mrtvý se dívá z hlíny

do světla na živé

a na tančící stíny

v ulicích Ninive.

(Jablko z klína, 1933)

Pro homine / Zázraky/divy: Záchranné eventuality Pravdy

České slovo „zázrak“ neznamená to, co je za zrakem, to co je našemu zraku nepřístupné, nýbrž to, co je před zrakem, to co se „zračí“. Výraz „div“ nemá nic společného s díváním, nýbrž s podivem nebo s údivem. Jsou chvíle v životě, kdy se můžeme přesvědčit o tom, o čem bychom byli traumaticky na pochybách. Jako lidé žijeme vírou.

Proč organizovat biblické setkání mezi Českými bratřími a francouzskými Hugenoty?

Nejsou to národy, které jsou si příliš vzdáleny, než aby vůbec došlo k vzájemnému porozumění a obohacení?

Studentka na evangelické zdravotní škole mluvila s despektem o Francouzích, kteří v roce 1938 zradili své československé přátele. Snažil jsme se jí vysvětlit následující: