2/2015

Všichni jsme agnostici

Rozhovor s Andrzejem Dominiczakem

Andrzej Dominiczak je polský psycholog, překladatel, publicista a předseda Towarzystwa Humanistycznego (Humanistické společnosti). Věnuje se kritice organizovaného náboženství a hlásí se k ateismu, zároveň ovšem zdůrazňuje potřebu dialogu. Následující rozhovor vznikl v rámci projektu Polski podzim, který ve spolupráci s Magdalénou Trusinovou pro pořad Hergot! Radia Wave připravovali Jan Škrob, Petr Wagner a Dominik Čejka. Jeho hlavním cílem bylo nabídnout jiný pohled na roli a podoby náboženství v polské společnosti.

Únava z věčného boje

Nejsem nadšený, když jsem na různých místech představován jako aktivista. Nezasloužím si to. Skuteční aktivisté těmto svým činnostem věnují mnohonásobně víc času a sil než já. Jakýpak já jsem aktivista, říkávám si. Samo slovo aktivista naplňuje někoho obdivem, jiného pohrdáním. Někdo vidí romantické hrdiny, jiný rozmazlené děti, které se zoufale snaží zviditelnit.