T.

Hutně a chutně 8/2017

„Irák Sýrie Eritrea Afghánistán Súdán Libye… jsou podřezané žíly. (…) Světadíl Afričanů z hlubiny Atlantiku – světadíl bez adresy, kde se v podpalubí otrokářských lodí po celá dlouhá staletí vesele drtil samotný základ Afriky, starších bratří lidského plemene – se za stejného zděšení prolíná se svým dvojníkem ve Středozemním moři.

Hutně a chutně 3/2020

Již před pandemií Řecko uzavřelo uprchlíkům hranice a v rozporu s mezinárodním a evropským právem přestalo přijímat azylové žádosti uprchlíků… Pak přišlo s nápadem všechny nově příchozí zavřít do detence a vracet do země původu. Obojí je ve flagrantním rozporu s mezinárodním právem a prakticky neproveditelné.   Návraty pronásledovaných lidí do zemí typu Íránu nebo Afghánistánu se mohou rovnat rozsudku smrti… v souvislosti s koronavirem se omezuje pomoc občanských organizací a lidí zvenčí pro uprchlíky v řeckých táborech.

Hutně a chutně 1/2020

Lednovým hostem Knihovny Václava Havla byl slovenský evangelický teolog Michal Havran. Takto odpověděl Tvaru na otázku Mohl bys v několika obrazech načrtnout své náboženské myšlení a cítění? „Kresťanstvo je pre mňa symbolom subverzie, nástrojom na spochybňovanie uzurpovaných autorít, istý kognitívny dôkaz transcendencie, metafyzickej súdržnosti a predovšetkým slobody, bratstva a rovnosti. Je to spolu s osvietenstvom a umením náš najstarší a všetkým dostupný materiál, v ktorom môžeme testovať našu slobodu a odvahu.“ (Tvar 2/2017)

Hutně a chutně 9/2000

Pod mottem „Zázraky viditelné jsou daleko menší než zázraky slyšitelné“ se bude konat festival k 250. výročí úmrtí Johana Sebastiana Bacha v Novém Městě na Moravě. Spolu s tamějším sborem ČCE ho pořádá Klub Sluníčko. Na pátek 1. prosince jsou nachystány ukázky Bachovy varhanní tvorby a instrumentální skladby. Sobotní program zahájí přednáška Petra Moréeho, následovat bude barokní komorní orchestr v podání Musica Donum Dei. V neděli budou zpívat drobné kompozice J. S. Bacha spojené pěvecké soubory Vocatus a Brněnský ekumenický sbor. Podrobé informace najdete na adrese

Hutně a chutně 10/2019

„Kdo zkouší upozorňovat na nezbytnost důvěryhodnosti a bezúhonnosti veřejně činných osob, bývá odkázán na relativnost oněch pozitivních hodnot s tím spojených. Co je pravda, dobro, spravedlnost, a vůbec obsah podobných abstraktních pojmů? Odpověď je ale jednodušší, než by se z průběhu takových sofistikovaných polemik zdálo. Ten obsah se totiž vynořuje z každé jednotlivé volby mezi lepším a horším, jakou činíme v konkrétních situacích. Relativní totiž neznamená libovolný, není to argument proti úsilí o správnost volby; naopak.