T.

Hutně a chutně 8/2017

„Irák Sýrie Eritrea Afghánistán Súdán Libye… jsou podřezané žíly. (…) Světadíl Afričanů z hlubiny Atlantiku – světadíl bez adresy, kde se v podpalubí otrokářských lodí po celá dlouhá staletí vesele drtil samotný základ Afriky, starších bratří lidského plemene – se za stejného zděšení prolíná se svým dvojníkem ve Středozemním moři.

Není projekt jako projekt

Slova „pokání, projekt a věrohodnost“ obsahuje titulek článku B. Blažka v Literárních novinách č. 8. Kriticky se tu poměřuje úsilí, s nímž se v současnosti hledí hospodářsky zabezpečit katolická církev (pomocí restitucí) a akademie věd (pomocí dotací).

Zaznamenali jsme 3/1993

Deník TELEGRAF přinesl 10. 2. pod názvem Evangelická církev žije reportáž Jiřího Štěpánka o ČCE. Značná část textu je věnována líčení reformačních zápasů, na něž české evangelictví navazuje. Na tuto rozsáhlejší úvodní část navazují dva aktuální rozhovory, první se synodním seniorem. Pavel Smetana tu mj.