Michael Dus

Naši bližní Slované

Název Bělorusko vznikl snad z toho, že ve 13. století byli kolem této země Tataři, a sem nepronikli – tedy nedotčené, bílé místo. Už 12 let je „bílé místo“ i na mapě Běloruska, totiž názvy měst a vesnic v děsně výmluvných závorkách, obrovská plocha poblíž Černobylu.