Magdaléna Trusinová

Sexuální násilí v českých církvích se „řeší“ dalším násilím

V minulém čísle popisoval Jan Bierhanzl svou zkušenost s komunitou Archa, jejíž zakladatel Jean Vanier byl za svého života mj. sexuální agresor. Na sociálních sítích se strhla kolem textu diskuze o tom, zdali by na sexuálním násilí v církvích změnilo něco svěcení žen v církvi římsko-katolické a jsou-li takové úvahy vůbec na místě.

Film nás prostě fascinuje

Rozhovor s Lenkou Vochocovou

Aktivní filmovou tvorbu si asi těžko představíme jako prostředek k rozvoji mentálně postižených lidí. Přesto se našli tací, kteří se o to pokoušejí. Se zakladatelkou občanského sdružení Inventura Lenkou Vochocovou rozpráví Magdaléna Trusinová

Ordinace v jurtách

rozhovor s Cyrilem Jaurenou, vedoucím mise Charity Česká republika v mongolském Ulánbátaru

 V Mongolsku žije 160 tisíc pasteveckých rodin. Právě na ně se zaměřují některé projekty zahraniční rozvojové pomoci, které zajišťuje Charita ČR. Její mongolskou misi vede Francouz Cyril Jaurena (32) s bohatými zkušenostmi z rozvojového světa. V poslední době pracoval např. dva roky na vzdělávacím projektu v afghánské provincii Bamján. Cyril Jaurena je ženatý a má syna.