Ivan Štampach

Zemřel Hans Küng Protestant St, 28/04/2021 - 18:00

V úterý 6. dubna, několik dní po devadesátých třetích narozeninách, zemřel v bádensko-württemberském univerzitním městě Tübingen původem švýcarský, německy píšící teolog s religionistickým zájmem Hans Küng.

Kázání Ivana Štampacha Protestant Čt, 23/01/2020 - 18:25

Text: Římanům 5,20–21; Marek 2,13–17

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. (Ř 5,20–21)

Pro homine 2017 / S láskou to není snadné Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:02

Je-li láska hodna cti, a především uplatnění v životě, je snad hodnotou. Je však ponejprv skutečností křesťanského života. Její absence zpochybňuje, je-li něco křesťanské, i když se to za takové označuje.

Ohrožení svobody teologie Protestant Út, 11/04/2017 - 12:33

Kongregace pro nauku víry vydala dokument pod názvem Professio fidei (Vyznání víry). Jeho obsah byl teologicky připraven papežským listem Ad tuendam fidem. S Vyznáním víry mají vyslovit souhlas určené skupiny členů církve, především teologové.

Neukládejte si poklady na zemi Protestant St, 05/04/2017 - 12:40

Autoři výzvy KAIROS 98 vydali v těchto dnech dokument č. 2/1999, který je příspěvkem do současné diskuse o vztazích státu a církví. Otiskujeme ho v plném znění.

Člověk a církev – diskuse o formálním členství v církvi Protestant Út, 19/06/2012 - 13:32

V redakci Protestanta vedle sebe sedí protestanti z „výběrové“ i „lidové“ církve a navzájem se v této věci umíme patřičně dobírat. Kolega Turecký posléze přišel s nápadem uspořádat kolokvium Člověk a církev.