Erazim Kohák

Kázání Erazima Koháka Protestant Po, 18/12/2017 - 12:47

Čtení před kázáním: Iz 9,2–7, Mi 5,1–4a, Iz 40,1–12

Text: Lk 2,1–14

I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení od císaře

Bratr Raskal(nikov)

v čísle 1/96 mluví mi z duše i ze srdce: i mně náš zpěvník připadá jako skanzen šestnáctého století, ve kterém se odráží doba před čtyřiceti lety, kdy církev přežívala stažením za vozovou hradbu své počestnosti. Jenže to ještě neopravňuje bratra vikáře Trusinu, aby mi přičítal zálibu v sentimentální poetice, barvotiskové metaforice a kýčovitých nápěvech. Tím si příliš usnadňuje argument.