9/2013

Krev, maso a náboženství

Prorok Ibrahím vezme svého prvorozeného syna Izmaela a je připraven jej na základě Alláhova příkazu obětovat. Alláh na poslední chvíli zasáhne, zadrží Ibrahímovu ruku a přinese mu berana, kterého Ibrahím obětuje místo svého dítěte. Od tohoto příběhu, který v trochu jiné podobě známe velmi dobře, se odvozuje velký islámský svátek Íd al-adhá neboli Svátek oběti.

Zapomenuté transporty

Zapomenuté transporty jsou čtyři dokumentární filmy (osudy Židů z Československa deportovaných do Lotyšska, Estonska, Běloruska a do Polska), které vznikly během deseti let ze čtyř stovek hodin materiálu a souborů fotografií získaných převážně z rodinných alb. Poslední ze snímků měl premiéru v roce 2009.