9/2013

O jednom ze začarovaných kruhů

rozhovor s Petrou Povolnou, ředitelkou azylového domu pro matky s dětmi

Mohla bys na úvod představit práci azylového domu pro matky s dětmi a problémy, s nimiž se tu potkáváte?

Krev, maso a náboženství

Prorok Ibrahím vezme svého prvorozeného syna Izmaela a je připraven jej na základě Alláhova příkazu obětovat. Alláh na poslední chvíli zasáhne, zadrží Ibrahímovu ruku a přinese mu berana, kterého Ibrahím obětuje místo svého dítěte. Od tohoto příběhu, který v trochu jiné podobě známe velmi dobře, se odvozuje velký islámský svátek Íd al-adhá neboli Svátek oběti.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Lukáš 6,43–46 Čtení: Jeremiáš 24,1–7 a Lukáš 3,7–9

Lk 6,43–46

Byl jsem sociálně vyloučený a…?

O tom, že téma sociálního vyloučení patří v současnosti k nejpalčivějším a zároveň nejdůležitějším, asi není pochyb. Panelová diskuse s názvem Jak mohou církve pomoci sociálně vyloučeným mi proto udělala velkou radost.

Cizincem jsem byl, a přijali jste mne…

aneb adepti církevního azylu

Cesta za úspěchem nebyla jednoduchá

Vracejí se bohové. Co s nimi?

Religionista na Evangelické teologické fakultě Pavel Hošek je mistrný popularizátor trendů v soudobé religionistice a neúnavný bojovník za dialog. Obě tyto vlastnosti jsou hluboce zakódovány v jeho krátké knize, která vyšla minulý rok v nakladatelství Mlýn.

Význam YMCA v dějinách Československa

Text byl připraven pro konferenci Ymca v proměnách času, která se konala na podzim 2010 u příležitosti 20. výročí obnovení práce Ymky po pádu komunismu. Zařazujeme-li text nyní, pak jako příspěvek do diskuse o roli nestátních organizací na budování občansky vyspělé demokracie. Mezititulky red.

Naléhavá řeč „o něčem jiném“

Evangeličtí autoři v české literatuře posledních dvaceti let

Zapomenuté transporty

Zapomenuté transporty jsou čtyři dokumentární filmy (osudy Židů z Československa deportovaných do Lotyšska, Estonska, Běloruska a do Polska), které vznikly během deseti let ze čtyř stovek hodin materiálu a souborů fotografií získaných převážně z rodinných alb. Poslední ze snímků měl premiéru v roce 2009.

Vyznání nejistého chodce Pavla Rejchrta

V květnu 2013 vyšel nejnovější román Pavla Rejchrta, k němuž v tomto čísle přinášíme recenzi od Jaroslava Vítka a Jiřího Šimsy

Soumrak demokracie neprožíváme

Neblížíme se nutně ke konci jedné epochy,

jak se domnívá Jakub Ort v článku Liberální demokracie… (Prot 8/2013). Současné aktivity státních zastupitelství spíše svědčí o tom, že soudnictví se po dvaceti letech postavilo na nohy a je skutečně nezávislé.

Pro homine 2013 / Nepřítel – přítel: Zbytečný je ptaní?

I když má člověk občas sklony zašívat se do závětří rodinných krbů a spadlých klecí manželství či partnerství, nikdy nepřestává být součástí širšího lidského společenství. Prostě proto, že byl stvořen nejen jako homo faber či religiosus, ale též jako bytost sociální.

Zmrtvýchvstání

(Stanislavu Zedníčkovi)

Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se,
že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout…

Hutně a chutně 9/2013

„Když se podíváte z Pražského hradu na Prahu, vidíte, že architektonická substance je v podstatě italské baroko. Podle mého názoru nejsme od Itálie kulturně tak daleko, jak si myslíme.

Nadace Divoké husy 9/2013

Začátkem listopadu poletí Divoké husy do Liberce podpořit občanské sdružení TULIPAN. Provozuje chráněnou dílnu pro lidi s duševním onemocněním, lehkou mentální retardací a kombinovaným znevýhodněním. Tito lidé mají minimální šanci při uplatnění na běžném trhu práce.

Syndikovat obsah