3/2008

PRO HOMINE 2008 / MILOVAT – poskytnout všechny své síly druhému

Aktuální slovníček biblických pojmů

Rachot před oponou

Tom Stoppard, Rock’n’Roll

Klaun

Buď sbohem paňáco, kašpare, šašku sbohem!
Ustupte šmíráci baviči novému,
ustupte bez řečí a pokloňte se mu:
přichází mistr, klaun, seslaný samým Bohem.

V té bílé výzbroji, v tom rouchu saténovém
i harlekýnovi se rovná pružnému.
Oči má podobné slepému,
byť živě sledují vše, co se děje kolem.

Hutně a chutně 3/2008

Vskutku hutně vystihl Ústavní soud současný stav zdejšího právního vědomí, když odůvodnil své rozhodnutí postupovat při žádosti o rehabilitaci Jana Šimsy (viz Protestant 7/07) zcela přesné opačné než Nejvyšší soud: „Nejvyšší soud pochybil, když se spokojil s trestním spisem a vyjádřením státního zástupce a stěžovatele.

Nadace Divoké husy 3/2008

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině dubna poletíme do Brna navštívit občanské sdružení Roska.

Požehnání jako síla vnášející do života štěstí

Aktuální slovníček biblických pojmů

Pojem – metafora (po)žehnání vyjadřují svědkové SZ výrazem b-r-k, čemuž odpovídá v řeckém překladu (LXX a NZ) slovo eulogein a v latině (Vulgáta) sloveso benedicere.

Zemřel Viktor Dobal

Má něco o Viktoru Dobalovi psát i Protestant? Napsala dobře Petruška Šustrová, napsal dobře Jan Rejžek. Ale je to právě rok (3/07), co Protestant uveřejnil rozhovor a fotografii, a tak bych velmi stála o to, abychom se s Viktorem Dobalem ještě jednou fotografií rozloučili, je na ní s manželkou Ilonou.

Víc než jen opium

Ke sborníku Religiozita v komunistickém Československu

Kdyby v tom srabu s námi nebyl Pán

PKP 03/2008: Žalm 124 v překladu Milana Balabána

ŽALM STO DVACÁTÝ ČTVRTÝ

Emotivní překlad a poznámky

Ó
kdyby
kdyby tu nebyl Pán
pro nás ach pro nás
náš Ádón
lúlé Jahu šé hajálánú
to pořád si říkej
Jisráeli

Neznámé svědectví o Křesťanské mírové konferenci

Když jsem zpracovávala zářijový rozhovor s Olgou Hrubou, litovala jsem, že při autorizaci vyškrtla řadu postřehů a historek o československých církevních představitelích, sloužících komunistickému režimu. Namítla mi, že raději své vzpomínky ještě utřídí, podepře dokumenty, a napíše něco pořádného.

Dobrý boj provedli

Odpěrači vojenské služby a jejich historie   

V Literární kavárně nakladatelství Academia byla ve středu 6. února t. r. představena pozoruhodná kniha: A nepozdvihne meč…(Academia 2007), pojednávající v řadě příspěvků o Odpírání vojenské služby v Československu v letech 1948–1989.

Boží slovo je semeno

Píseň o stvoření, jíž začíná Písmo, je hymnickým příběhem o sedmi slokách. Jedná se o sedm dnů, které společně tvoří týden. Lépe řečeno o šest dnů, časově rozpětí, jež vrcholí šabatem. A v těchto šesti dnech sedmkrát zaznívá tóv: dobře, krásně, podařeně. Posedmé je to dokonce „velmi dobře“, to když Bůh přehlíží celek.

Ani – ani

Jsem rád, že mne nikdo neoslovil s dotazem, zda považuji bratry Ctirada a Josefa Mašínovy za vrahy, nebo za hrdiny. Jejich otec, podplukovník Josef Mašín byl 30. června 1942 popraven v Kobylisích jako člen legendární trojice odbojářů Josef Balabán, Václav Morávek a právě Josef Mašín. Jejich matka, paní Zdena Mašínová, zemřela po věznění dne 29.

Kázání Pavla Rejchrta

Aj, král tvůj Matouš 21,5

Zachariáš 9,9–10a

Klause volily miliony, ale ne voličů

„Vzít pravdě vítr“, to se podařilo při letošní volbě presidenta. Že se tím nic nestalo, je jen zdánlivé. Naši volitelé udělali celý svět o trochu horší tím, že prohrála naděje, že by se mohla zdařit očista politiků v očích veřejnosti. To by se stalo, a je to banální, prostě tím, že by veřejně činné osoby držely své vlastní slovo.

Opravdové zpytování ještě nebylo

Rozhovor s Miloslavem Vašinou

V rozhovoru s farářem Miloslavem Vašinou navazujeme na událost, která je popsána v minulém čísle Protestanta (2/08, str. 8, Podvečerní hovor nejen o Zpytování).

Syndikovat obsah