Hutně a chutně 3/2008

Číslo

Vskutku hutně vystihl Ústavní soud současný stav zdejšího právního vědomí, když odůvodnil své rozhodnutí postupovat při žádosti o rehabilitaci Jana Šimsy (viz Protestant 7/07) zcela přesné opačné než Nejvyšší soud: „Nejvyšší soud pochybil, když se spokojil s trestním spisem a vyjádřením státního zástupce a stěžovatele. Z výše uvedených důvodů mu mělo být zřejmé, že věc je třeba objasnit v ještě širším kontextu, který z pochopitelných důvodů není možné hledat jen v původním trestním spisu. Z tohoto širšího kontextu plyne, že ve skutečnosti byl hledán jakýkoli důvod pro omezení osobní svobody stěžovatele za účelem znemožnit mu jeho činnost v rámci Českobratrské církve evangelické. Když Nejvyšší soud napadená rozhodnutí nezrušil, pokračoval v zásahu do stěžovatelovy lidské důstojnosti. To vše přesto, že Ústavní soud svými nálezy v minulosti opakovaně vybízel Nejvyšší soud ke změněnému přístupu k interpretaci práva. Aplikací zažitých formalistních přístupů nejvyšší soud podkopává důvěru veřejnosti ve spravedlivé rozhodování na základě práva. Tato důvěra je stejně podkopávána i tím, že se Nejvyšší soud doslova schovává za paragrafy procesních předpisů (zde trestní řád), aniž by vyložil svůj skutečný názor a osvětlil svůj postoj k činům, hodnoceným před rokem 1989 jako činy trestné.“ (Střet soudů, Mf Dnes 11. března 2008)

„V Bělorusku je hrozně těžké chovat se naprosto apolitický. Už třeba to, že mluvíte bělorusky, je politika, protože mluvíte jazykem, který státní aparát nepoužívá a považuje ho za protistátní.“ říká v rozhovoru pro LN Artur Finkevič, třiadvacetiletý běloruský aktivista, který ČR navštívil v souvislosti s festivalem Jeden svět. V roce 2006 byl odsouzen ke dvěma letům v tzv. trestní kolonii. Za porušení podmínek v tomto nápravném zařízení dostal loni v prosinci 18 měsíců vězení. Nakonec si ale odseděl jen tři a půl měsíce.

„Vinohrad jsem už začal stříhat, sice náš pan staronový prezident o globálním oteplování nechce slyšet, my však víme, že v únoru má ve vinici ležet sníh, a ne se tam motat vinař v košili a s nůžkama.“ Z Kyjova zdraví Marek.