Klaun

Číslo

Buď sbohem paňáco, kašpare, šašku sbohem!
Ustupte šmíráci baviči novému,
ustupte bez řečí a pokloňte se mu:
přichází mistr, klaun, seslaný samým Bohem.

V té bílé výzbroji, v tom rouchu saténovém
i harlekýnovi se rovná pružnému.
Oči má podobné slepému,
byť živě sledují vše, co se děje kolem.

Jejich jas pod maskou a šminkami se ztrácí,
však jeho postava s vybranou elegancí
na nohách šmajdavých dovedně balancuje.

Kolem dav hlupáků. A klaun se usměje
na zástup páchnoucí, který ho obdivuje,
ač herec podivný sám nenávidí je.

Paul Verlaine
(přeložil Gustav Francl)