Nadace Divoké husy 3/2008

Číslo

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině dubna poletíme do Brna navštívit občanské sdružení Roska.

Roska pomáhá lidem trpícím roztroušenou sklerózou a jejich rodinám. Jde o onemocnění, které postihuje nervy a tím snižuje pohyblivost končetin a schopnost komunikace. Velmi důležité je u nemocných zachovat aktivitu těla i ducha, kterou právě Roska pomáhá svými programy udržovat.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na úhradu jazykových kurzů angličtiny pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Sbírka probíhá od 5. 4.–18. 4. 2008 a příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 261 či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Přispívat můžete i trvalým příkazem.

V druhé polovině dubna poletíme s Nadací Divoké husy do Hořic navštívit Klub Klokánek.

Klokánek sdružuje rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomáhá těmto rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné situaci. Zajišťuje také poradenskou pomoc a organizuje společná setkání rodin, kde děti mají možnost projevit své vlohy a vidět, co vše mohou dokázat.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na úhradu čtyřdenního rehabilitačního pobytu dětí se zdravotním znevýhodněním ve Žďáru nad Sázavou.

Sbírka probíhá od 19. 4.–2. 5. 2008 a příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 262 či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Přispívat můžete i trvalým příkazem.

Do sbírky pro o. s. EPHATA pečující o sluchově postižené děti jste přispěli částkou 14 212 Kč.

Děkujeme všem čtenářům časopisu Protestant, kteří se k letům Divokých hus přidávají.