3/2008

Dobrý boj provedli

Odpěrači vojenské služby a jejich historie   

V Literární kavárně nakladatelství Academia byla ve středu 6. února t. r. představena pozoruhodná kniha: A nepozdvihne meč…(Academia 2007), pojednávající v řadě příspěvků o Odpírání vojenské služby v Československu v letech 1948–1989.

Boží slovo je semeno

Píseň o stvoření, jíž začíná Písmo, je hymnickým příběhem o sedmi slokách. Jedná se o sedm dnů, které společně tvoří týden. Lépe řečeno o šest dnů, časově rozpětí, jež vrcholí šabatem. A v těchto šesti dnech sedmkrát zaznívá tóv: dobře, krásně, podařeně. Posedmé je to dokonce „velmi dobře“, to když Bůh přehlíží celek.

Ani – ani

Jsem rád, že mne nikdo neoslovil s dotazem, zda považuji bratry Ctirada a Josefa Mašínovy za vrahy, nebo za hrdiny. Jejich otec, podplukovník Josef Mašín byl 30. června 1942 popraven v Kobylisích jako člen legendární trojice odbojářů Josef Balabán, Václav Morávek a právě Josef Mašín. Jejich matka, paní Zdena Mašínová, zemřela po věznění dne 29.

Klause volily miliony, ale ne voličů

„Vzít pravdě vítr“, to se podařilo při letošní volbě presidenta. Že se tím nic nestalo, je jen zdánlivé. Naši volitelé udělali celý svět o trochu horší tím, že prohrála naděje, že by se mohla zdařit očista politiků v očích veřejnosti. To by se stalo, a je to banální, prostě tím, že by veřejně činné osoby držely své vlastní slovo.