Štěpán Hájek

Kázání Štěpána Hájka

při rozloučení s Josefem Kovalčukem 

List Filipským 4,8–9

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. (Fp 4,8–9)

Kázání Štěpána Hájka

Text: Jonáš 3,10

I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil.

Bůh neučinil, co chtěl učinit. To je pozoruhodné. Logicky z toho plyne, že Bůh je v pohybu, jeho vůle má jakýsi svůj „vývoj“. Mění svá stanoviska, rozhoduje se podle situace.

Kázání Štěpána Hájka Protestant Út, 19/12/2017 - 18:05

Matouš 13,44

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

  

Království nebeské je jako poklad;

truhla plná stříbrňáků, drahokamů a vzácných šperků,

s tlukoucím srdcem objevená v přítmí půdy, vlhkosti sklepa.

Kázání Štěpána Hájka 6/2001

Text: Matouš 13,31–33

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích… Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.

Putování s Trojí porcí

24. září 2016 odstartovalo po českých zemích putování jednoho faráře, dvou herců a tří muzikantů pod názvem Trojí porce, trojí trefa. O tom, jak program tohoto seskupení vznikl, co nabízí a jakou má odezvu, jsme si povídali s farářem Štěpánem Hájkem.

Přítel Pepíček

S ThDr. Josefem Veselým jsem se seznámil v Kalichu, v kanceláři u Emy Suché. Seděl jakoby zmenšený na židličce, vzpřímený v hnědém sáčku, mezi prsty hořící cigaretu s neuvěřitelně dlouhým sloupcem popele, a pronášel vzdělané, nádherně vtipné sentence. Padli jsme si do oka. Jemu bylo tehdy skoro sedmdesát, mně dvacet a něco.