Jan Škrob

Tak trochu jiní evangelikálové

Evangelikální hnutí se profiluje výrazně politicky. Především ve Spojených státech, které jsou i přes stále silnější evangelikální iniciativy především v Latinské Americe a Africe jeho globálním centrem a ideovým zřídlem, se mnoho evangelikálů hlásí k těm nejvyostřenějším proudům politické pravice a „tradičním hodnotám“ konzervativní ideologie.

Únava z věčného boje

Nejsem nadšený, když jsem na různých místech představován jako aktivista. Nezasloužím si to. Skuteční aktivisté těmto svým činnostem věnují mnohonásobně víc času a sil než já. Jakýpak já jsem aktivista, říkávám si. Samo slovo aktivista naplňuje někoho obdivem, jiného pohrdáním. Někdo vidí romantické hrdiny, jiný rozmazlené děti, které se zoufale snaží zviditelnit.

Chvála radikálního islámu

V souvislosti s jistě oprávněnými obavami z islámského fundamentalismu a terorismu, který se o něj opírá, se často používá slovní spojení „radikální islám“. Toto slovní spojení nepoužívá jen hnutí Úsvit přímé demokracie a jeho předseda Tomio Okamura, ale řada různých autorů v České republice i ve světě.

Kavárna sem, kavárna tam

S komunisty se nemluví, říkají jedni. Se Zemanem se taky nemluví, dodávají druzí. Třetí mají připravená vejce a rajčata, aby to „nemluvení“ dotáhli do radikální podoby. Česká společnost je rozdělená. Neustále čteme a slyšíme o tom, jak je potřeba bojovat proti Zemanovi, proti Rusku, proti tomu a onomu.

Politika bez politiky

Budoucnost české demokracie?

Hnutí ANO znovu boduje. Po úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny slaví napříč republikou také ve volbách komunálních. Škarohlíd řekne, že Babiš má peníze a to je všechno. Celá pravda to ovšem není. Takový Zbyněk Passer, který v Praze se svým hnutím zkusil vsadit na stejnou kartu, prohrál na celé čáře.

Na den misionářem

Letos jsem už potřetí vyrazil na Prague Pride jako křesťan, který se raduje z toho, že lidé nejsou všichni stejní. Společně s občanským sdružením Logos jsem celý týden pomáhal organizovat modlitební sezení a další akce. Letos byl „náš“ doprovodný program bohatší než kdy dřív a snad i v průvodu jsme byli dobře vidět.

Nekonečná bolest a velká slova

Je těžké psát o situaci v Gaze, o situaci v Palestině, o situaci v Izraeli. Politické celky, názory a hnutí stejně jako vojenské operace mají velkou náboženskou a ideologickou symboliku. Najednou je skoro nemožné mluvit o konkrétních činech konkrétních vojáků v konkrétních situacích.

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 7/2014

Jízda na slonovi, Je prostor

Jako přílohu nabízíme tentokrát první album kapely Jízda na slonovi. Příloha Proscripta slouží jako booklet.

Nechutné Hutně?

Ad Protestant 5/2014

Zveřejňujeme reakci na citaci z textu Timothyho Snydera, kterou jsme otiskli v minulém čísle.

Evropa hnědnoucí?

Volby do Evropského parlamentu dopadly dobře. Ultrapravicové strany nebudou vládnout. Netvoří většinu a dohromady nemají ani tolik mandátů, aby mohly o čemkoli rozhodovat. Taková byla moje úleva, když jsem sledoval výsledky voleb. Až posléze jsem si uvědomil, jak je to děsivé.

Růžová svastika Scotta Livelyho

Americký evangelikální aktivista Scott Lively zasvětil svůj život boji proti homosexualitě. Podobně jako řada dalších kazatelů i laiků různých denominací je přesvědčen, že právě homosexualita je rozhodující silou, která hrozí zničit křesťanskou morálku, tradiční rodinu a vůbec rozvrátit vše, na čem záleží.

Chvála nacionalismu

Pozitivní hodnoty

V souvislosti s děním na Ukrajině hovoří mnozí o nacionalismu. Toto slovo je přitom automaticky spojováno s nesnášenlivostí, antisemitismem, rasismem.

Populista nebo pro lidi?

Krátká redakční debata na téma ozvučnosti papeže Františka

Ukrajina / Україна

domy v krvi будинки в крові
kroky v ohni кроки у вогні
dopisy z války листи з війни
vrány ворони

Meditace o lavičkách

Co je veřejný prostor, když jej vnímáme čistě fyzicky? Jednoduchá úvaha mě vede k tomu, že veřejný prostor začíná tam, kde odcházím ze svého bytu. Do veřejného prostoru se vrhám. Ve srovnání se soukromým prostorem je veřejnému prostoru vlastní nejistota a určitá nebezpečnost, ale na druhou stranu také svoboda.

Angažovaně nebo neangažovaně?

Tak trochu mimo zorné pole většiny veřejnosti se na české básnické „scéně“ vede už v horizontu měsíců debata o politické angažovanosti. Základní otázka je přitom nastavena trochu zvláštně: je legitimní, aby básník/básnířka ve své tvorbě reflektoval/a své názory na politické a společenské otázky?

Krev, maso a náboženství

Prorok Ibrahím vezme svého prvorozeného syna Izmaela a je připraven jej na základě Alláhova příkazu obětovat. Alláh na poslední chvíli zasáhne, zadrží Ibrahímovu ruku a přinese mu berana, kterého Ibrahím obětuje místo svého dítěte. Od tohoto příběhu, který v trochu jiné podobě známe velmi dobře, se odvozuje velký islámský svátek Íd al-adhá neboli Svátek oběti.

Byl jsem sociálně vyloučený a…?

O tom, že téma sociálního vyloučení patří v současnosti k nejpalčivějším a zároveň nejdůležitějším, asi není pochyb. Panelová diskuse s názvem Jak mohou církve pomoci sociálně vyloučeným mi proto udělala velkou radost.

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Sedíte v restauraci a půl hodiny marně čekáte na obsluhu. Když číšník konečně přiběhne k vašemu stolu, chcete se v první chvíli rozčilovat, ale pak si uvědomíte, že on za nic nemůže – restaurace praská ve švech a on je na všechny ty hladové a žíznivé sám.

„Cigánský ubytovny, to jsme my…“

Málokteré násilí odsuzuje současná společnost tolik jako když je pachatel shodou okolností Rom a oběť nikoli. I když rozlišovat násilí podle barev nedává smysl, lidé to dělají rádi. Stejně tomu bylo i v aktuálně posledním případě v Duchcově u Teplic.

Syndikovat obsah