Jindřiška Krpálková

Škola je škola a sbor je sbor

Evangelické akademie má nyní čtyři střediska: v Praze, Brně, Náchodě a Kroměříži. Dne 16. května 1992 se někteří současní i budoucí učitelé této školy sešli ke kratší konzultační schůzce, kterou svolaly farářky ČCE, které již na Evangelické akademii působí: Jana Kašparová (Brno), Jindřiška Krpálková (Praha) a Irena Škeříková (Praha). Několik otázek jim položil Pavel Keřkovský.

Kdo je zřizovatelem Evangelické akademie a jak dlouho na této škole učíte?

J. Krpálková: Zřizovatelem je ČCE prostřednictvím synodní rady a učíme tu od vzniku školy roku 1991.