Nový Prostor

Číslo

Titul almanachu Nového Prostoru vzbuzuje otázku, kdo s kým je spolu již dvacet let? Při jeho četbě se postupně vyjasňuje, že již 20 let se bez sebe navzájem neobejdou redaktoři časopisu Nový Prostor a řádní prodejci – bezdomovci a navzájem doufají, že i nadále se budou s úspěchem prodírat labyrintem české společnosti. Týdeník s důrazem na sociální témata a alternativní kulturu (1999) se za několik let stal specifickým časopisem, do něhož přispívají i řádní prodejci bezdomovci básněmi, články a exkluzivními rozhovory se zajímavými osobnostmi. Posledních několik let časopis vychází pravidelně jednou za čtrnáct dní a stává se účinným projektem sociální, výchovné i kulturně-občanské pomoci. Je jedinečný právě tím, že chce zůstat tištěným časopisem, který se šíří osobním kontaktem a nikoli na stáncích či předáváním elektronické verze pomocí elektronického kódu. Prodej, spojený s osobním předáváním, se stává pozváním do nového prostoru mezilidských vztahů.

Jde o vytváření nového životního prostoru redaktorů, prodejců i čtenářů. Tak se vytváří reálné, nezúčastněným osobám naprosto neviditelné společenství. Spisovatel Kurt Vonnegut (Kolíbka, Jatka č. 5, Mechanické piáno, aj.) by řekl, že se tak naplňuje jeho vize lidské vzájemnosti. Žijeme sice v nepřehledně-labyrintické civilizaci, ale zároveň sdílíme vzájemnou souvztažnost napříč sociálními skupinami a kulturními vrstvami. Žijeme tak v různě strukturovaných „karassech“ – komunitách, které jsou reálně propojené stejnými hodnotami. Jde o reálné komunity neviditelné církve, řečeno s Janem Amosem Komenským. Neviditelné pro ty, kdo hledí na svět skrz brýle stereotypu a mámení. Žijeme ve společenstvích téměř kongregacionalistického tj. svobodného a odpovědného charakteru – řečeno s americkými protestanty a zejména s Markem Twainem. I k tomu by Kurt Vonnegut zřejmě přitakal, protože presbyteriánského spisovatele Marka Twaina respektoval jako výjimečnou literární autoritu. Výše zmínění autoři nás vedou k otevřenosti a k aktivně-odpovědnému působení na veřejnosti, měli bychom si tuto strukturovanou pluralitu uvědomovat. Vzájemnost pěstovat, a nevytvářet komunikační bubliny zdánlivé blízkosti. Nevyklízet reálný prostor a neuchylovat se výlučně do světa digitální simulace. Před tím varoval Jean Baudrillar již roku 1981 (Simulakra a simulace).

Novoprostorové společenství přitahuje či dokonce vtahuje své čtenáře do některých reálných aktivit a na životě tohoto otevřeného společenství se mohou spolupodílet též čtenáři, nejen kupováním časopisu, ale též účastí na společných akcích, které si pořádají samotní prodejci (literární večery po kavárnách), nebo, a těch je více, které spolu s řádnými prodejci pořádá redakce. Almanach Nového Prostoru přináší výčet kulturně-sportovních a společenských aktivit, které v průběhu uplynulých dvaceti let rozproudily k bohatému životu pražské, brněnské i ostravské komunity. Výdejny časopisu NP jsou též v Pardubicích, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Plzni.

Nový Prostor a zahraniční sesterské časopisy jsou jedním z příkladů, že neutoneme v elektronické kultuře. Éra tištěných časopisů a knih nekončí díky tomu, že je zde stále dost mediálně odpovědných činitelů, kteří nám naznačují, že elektronická i tištěná komunikace se vzájemně potřebují a bez sebe se neobejdou. To konečně pochopili i někteří američtí vydavatelé komerčních časopisů a kromě elektronické se vrátili i k tištěné verzi. Americký Newsweek je od roku 2014 opět k dispozici i na papíře. Po dvouleté pauze si ho čtenáři prostě zase vyžádali v tištěné podobě.

O titulní straně každého nového čísla časopisu NP rozhodují hlasováním ve vzájemné koordinaci brněnská a pražská skupina prodejců. Českou zakladatelskou redakci (1999 s šéfredaktorkou Martinou Řehořovou) – tehdy se časopis jmenoval Patron a od roku 2001 Nový Prostor – inspirovali angličtí průkopnici street papers. Čeští redaktoři nebyli jediní, kdo se rozhodli pro tento druh sociální práce. Budují zezdola kreativní strukturu společnosti z těch, kteří usilují vytvořit společenství, opírající se o demokratickou právní kulturu. Občansko-vzdělavatelné akce redakčního kruhu pro řádné prodejce nasvědčují, že usilují o společenství řádu a solidární spravedlnosti. O zkušenostech s touto sociální strategií se domlouvají, dohadují a vzájemně inspirují na mezinárodních sejitích, která se konají každý rok. Setkávají s redaktory z Mexika, Kanady, Anglie, Finska, Jihoafrické republiky aj. Mezinárodní síť pouličních novin (International Network of Street Papers, INSP) sdružuje – podle současného šéfredaktora NP Jana Štěpánka – přes sto časopisů z pětatřicetí zemí světa, takže má přibližně čtyři a půl miliónů čtenářů. V dubnu 2003 se konala mezinárodní konference INSP v Praze. Poslední číslo NP (2. 1. 2020) nabízí rozhovor prodejce a skauta Jardy s hercem, moderátorem a též skautem Tomášem Hanákem. Další číslo je k dispozici od 20. ledna 2020, dle informací řádného prodejce z Palmovky v Praze Libni.

Nový Prostor. 20 let spolu, Praha 2019

Časopis Nový Prostor vychází od roku 1999. Nový Prostor, z.ú. je nezisková organizace, pomáhající osobám bez přístřeší a v krizových životních situacích prostřednictvím prodeje pouličního časopisu Nový prostor. Touto cestou si mohou osoby v tísni vydělat prostředky na základní životní potřeby. Publikuje pouze původní práce, publikované textové zprávy jsou bez korektur.