Katechetická příloha

Číslo

postoupila do druhého ročníku. Tentokrát se soustředíme na novozákonní zvěst, zpracovanou pro děti ve druhém díle publikace Cesta Božího lidu. Metodický postup zůstává stejný jako v prvním ročníku (viz Katechetická příloha 1991–1992 č. 1). Publikace Cesta Božího lidu a Katechetická příloha můžete použít několikerým způsobem: pro vyučování v nedělní škole, pro vedení dětských biblických hodin, pro přípravu programu do sdružení mládeže apod. Ve sborech, kde se scházejí „třicátníci", se může Katechetická příloha stát dobrou společnou inspirací, jak prohloubit rodičovský úkol vést děti ve víře. Podnětů pro rozhovor mohou využít rodiče, kteří chtějí se svými dětmi hovořit o tom, co v nedělní škole či na biblické hodině probíraly.

Víme též o tom, že knihu Cesta Božího lidu mají zájem někteří učitelé základních a středních škol. I tady se může Katechetická příloha stát vhodným metodickým doplňkem.

Na synodní radě ČCE si můžete objednat kompletní vydání i jednotlivá čísla tohoto i loňského ročníku (ke starozákonním příběhům — úlohy 1–42).

Přejeme vám radostnou práci s dětmi a těšíme se na vaše kritické i podnětné připomínky.