Hutně a chutně 6/2020

Číslo

„Milada Horáková ztělesňovala ideály, které chce každá totalita zlomit, vymazat, zadupat a poplivat. Ztělesňovala hodnoty, které mohou každý nesvobodný režim znatelně podkopat: odvahu, naději a úctu k člověku. Milada Horáková celý život bojovala za svobodu, solidaritu, demokracii a lidská práva. Během první republiky hrála zásadní roli ve zlepšování postavení žen ve společnosti. Za Druhé světové války aktivně bojovala proti nacistům a čelila i jejich soudům a vězení. Za všech režimů pomáhala lidem chudým a usilovala o sociální spravedlnost, o které komunisté jen slavnostně žvanili. Svým úsilím a odvahou se stala známou i v zahraničí a byla tak symbolem všeho, co chtěli komunisté navždy odstřihnout: kombinací demokratických ideálů Tomáše Garrigua Masaryka, odvahy čelit jakékoli totalitě a snahy skutečně vyřešit společenské nerovnosti. Chtěla demokracii humanitní, demokracii sociální, demokracii svobodnou, demokracii hluboce zakotvenou a skutečně živou. … Milada Horáková a stovky dalších věnovali demokracii v naší zemi doslova celý život. Nenechme si ji vzít. Nenechme jejich odkaz pošlapat. Do krajských a senátních voleb zbývají jen 4 měsíce. A pouhých 16 měsíců nás dělí od voleb sněmovních. … Najde si naše společnost pro demokracii alespoň malou chvilku…? (z prohlášení Milionu chvilek k 27. 6. 2020)