Hutně a chutně 5/1997

Číslo

Zatím poslední příspě diskusi o kontroverzní koniášovské monografii J. Bílého vyšel v LtN 14/97. Pod názvem Quousque tandem, Catilina? tu historik Martin Svatoš rozebírá sporné odkazy na prameny i autorovu pří publikačí č a dochází k závě Jiří Bílý klame.

Středisko Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou označila Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Olgy Havlové, za jedno z nejdokonalejších center péče o staré lidi u nás.

Problematický návrh zákona o rodině (viz HaCH 3/97) jeho předkladatelky, poslankyně Röschová a Kolářová, stáhly.

K probíhajícím protestům proti návrhu zákona o sociální pomoci se připojil i konvent Brněnského seniorátu. Ve svém dopise ministru Vodičkovi mj. píše: „…konvent Brněnského seniorátu Českobratrské církve evangelické vyjadřuje znepokojení nad koncepcí zákona o sociální pomoci. Stávající návrh zákona ve svých důsledcích znevýhodňuje jakoukoli jinou péči než státně institucionalisovanou. Upírá tak našim handicapovaným spoluobčanům svobodu rozhodnout se pro odpovídající druh přijímané sociální pomoci.“

Českou republiku navštívil papež Jan Pavel II. Lidové noviny (6. 5.) se vrátily k této návštěvě mj. uveřejněním pohněvaného článku evangelického faráře Emanuela Vejnara a kajícího článku katolického publicisty M. C. Putny. První peskuje Tomáše Halíka za „katolický imperialismus“, druhý pláče na kameru a je mu při tom dobře. Nakladatelství ETC Publishing mezitím vydává knihu „Sex a lásky papežů“. Ech…

Š+T