8/1991

Modlitba K. N.

Pane Bože,

jenž jsi na nebesích, Stvořiteli – Ty, k němuž se modlíme a kteréhož vyzýváme, abys stál při nás v těch dobrých, ale i nejhorších chvílích našeho života. Bože, stůj při nás, nebeský pastýři, který nedokážeš zavrhnout ani ty zbloudilé, černé ovce.

Pane Bože, jenž jsi. Víme, že jsi, protože cítíme Tvou přítomnost zde mezi námi, při této skromné bohoslužbě.