Modlitba K. N.

Číslo

Pane Bože,

jenž jsi na nebesích, Stvořiteli – Ty, k němuž se modlíme a kteréhož vyzýváme, abys stál při nás v těch dobrých, ale i nejhorších chvílích našeho života. Bože, stůj při nás, nebeský pastýři, který nedokážeš zavrhnout ani ty zbloudilé, černé ovce.

Pane Bože, jenž jsi. Víme, že jsi, protože cítíme Tvou přítomnost zde mezi námi, při této skromné bohoslužbě.

Proto se k Tobě modlíme, nejen za nás, ale i za ty, kteří tak nečiní, anebo činit nemohou. Modlíme se k Tobě, který jsi obětoval svého Syna, abys nás mohl spasit v našich špatnostech a mohl nám tak ukázat svou spravedlivou a dobrotivou tvář. A my Ti tvůj skutek budeme oplácet alespoň částečně tím, že Tě našimi modlitbami poprosíme o spasení našich duší.

Spasiteli, který nás učíš skromnosti, pokoře a lásce k bližnímu svému – nedej, abychom museli oplácet zlo – zlem, násilí – násilím, abychom nikdy nemuseli nastavovat ani jednu z dvou našich tváří.

Spasiteli, Stvořiteli náš! Všemohoucí a vše pojímající Bože. Stojíme tady před Tvou blahosklonností, která nám dává sílu věřit. Věřit tomu, že budeme lepší, že si budeme rovni, jak barvou pleti, náboženstvím i statky.

Stvořiteli, jenž jsi nás stvořil k obrazu svému, dopusť, abychom Ti byli opravdu podobní. Ať už není žádného násilí, válek či protivenství. Ať už lidé jako Stalin nebo Hitler nikdy neovládnou tento svět, neznásilní naše těla ani naše duše.

Pane Bože na nebesích, učíš nás skromnosti, pokoře a pravdě tím, že nám dáváš sílu sejmout z očí mlhu hlouposti. Dáváš nám právo žít způsobem hodným Tvé, ale i naší přízně.

Pane Bože, odpusť nám, i tvým ostatním služebníkům zločiny a špatné skutky, které jsme zplodili.

Pane Bože, na závěr mé modlitby Tě prosím, abys byl i nadále mezi námi, neopouštěl nás a sám rozhodl, kdo je Tobě oddaný a Tobě podoben.

Amen

NVÚ Stráž pod Ralskem, 1990