Sbohem

Číslo

Utrh jsem snítku vřesu v lese
Umírá podzim podzim můj
Na zemi neuvidíme se
Vůně dnů vůně vřesu v lese
Že na tě čekám pamatuj

Guillaume Apollinaire (s. Alkoholy)