6/2018

Květnové chvály

Čas lásky je prý květen
a jistě je to pravda
protože země volá krev
v podobě pramenů

v čas lásky sledujeme
studánku
po vzoru Narcise
jestli v ní spatříme budoucnost
tu frivolní nejistotu
dneška

čas lásky je prý máj
obtočená stehna kolem šíjí
po vzoru vzdouvajících se vod
chaosu

nechat se pohltit a sežrat
doslova roztrhat
tryskajícími gejzíry krve
ze srdce země

Nadace Divoké husy 6/2018

V červenci poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo organizaci Portus Praha, z.ú., která se od roku 2001 věnuje poskytování moderních sociálních služeb lidem s mentálním postižením a snaží se přispět k jejich samostatnému životu. Je zakladatelem celostátního benefičního projektu AKCE CIHLA, který úspěšně provozuje 18 let. Portus Praha za dobu své existence zrekonstruoval bývalou farní budovu v obci Slapy a zprovoznil zde Chráněné bydlení Fara pro 12 klientů s mentálním postižením.