Květnové chvály

Číslo

Čas lásky je prý květen
a jistě je to pravda
protože země volá krev
v podobě pramenů

v čas lásky sledujeme
studánku
po vzoru Narcise
jestli v ní spatříme budoucnost
tu frivolní nejistotu
dneška

čas lásky je prý máj
obtočená stehna kolem šíjí
po vzoru vzdouvajících se vod
chaosu

nechat se pohltit a sežrat
doslova roztrhat
tryskajícími gejzíry krve
ze srdce země

po vzoru Ifigenie padat
tím časem jako písek
úžinou

A tak voláme:
Staň se úžinou, ó staň se úžinou
nejistoto zítřka
probuď nás a vejdi!

Čekající na obětních stolech tě zdraví!

* * *