4/2012

Z redakční pošty

K majetkovému vyrovnání

Děkuji bratru Miloši Rejchrtovi za článek v Protestantu 3 „Co nebylo ukradeno…“ Často slýcháváme kritiku naší církve, jak se za komunistického režimu chovala a často s režimem spolupracovala.

V řetězech svobody

Ke knize Aleše Březiny Řetěz bláznů, která před nedávnem vyšla, nejsem s to přistupovat nezaujatě, čistě jako k literatuře. V tomto smyslu by neměla knížka uniknout mladým a svěžím současným kritikům. Vyvolala ve mně příliš mnoho osobních vzpomínek.

Hutně a chutně

„Někoho, kdo bude nad věcí, vtipný, nikoli urážlivý, bude mít evropský rozhled a šarm, prostě žádného burana. Takže asi spíš postavu z ženské části společenského spektra (nikoli ale z kalendáře vévé),“ odpověděl Ezediáš Pumlan na anketní otázku Kulturních novin: Jakou osobnost byste rádi viděli na místě prezidenta České republiky?

Jazyky

Zpívající stolaři hromadí hobliny
hoblinu za hoblinou
mladý Kristus pozoruje svého pěstouna
mladý Kristus zná už celý Nazaret
všecky sousedy i za hranicemi Galileje
v teplé židovské Palestině kde se básní hebrejsky.

(Pomocná škola Bixley, 1979)

Ivan Blatný