3/2002

Mesiánští Židé

Možná jste již četli článek či knihu o mesiánských Židech. V časopisech, jako je Evangelický týdeník, Slovo z Jeruzaléma a Život víry, o nich vyšla celá řada nekritických příspěvků. Protože protestantský křesťan má věci kritizovat – tedy posuzovat – nabízím zde na celou záležitost pohled vyvažující nekritický obdiv.

K polemice Aleše a Pavla

Sleduji polemiku Aleše a Pavla o službě armádních kaplanů. Myslím, že je dobré, že se objevila. Po druhém článku Aleše mi ale připadá, že v přestřelce aktuálních reakcí přicházejí podstatné argumenty zkrátka. Aleš je zmiňuje jaksi mimochodem jako naprosto samozřejmé. Pro mne ale zůstávají otázkou:

Hutně a chutně 3/2002

Kritické zhodnocení návrhu zákona o shromažďování přinesl Martin Škop z Ekologického právního servisu. Obsáhlou analýzu uzavírá: „Za předložením návrhu lze tušit populistickou snahu zalíbit se okázalým úsilím o zvýšení bezpečnosti na ulicích. … Paradoxní je, že normu podstatně omezující právo shromažďovací předkládá strana, která sama na shromážděních vyrostla. (LtN 9/02)