2/2014

Hutně a chutně 2/2014

„Ačkoli tedy císař ctil Boha, od samého počátku jednal špatně, poněvadž zneužíval peněz od poplatníků k stavbě chrámu. Krásné je milovat nádheru domu Páně a stánek slávy jeho, jak říká žalmista, a často raději pro to upadnout v opovržení než mít štěstí od jiných.

Nadace Divoké husy 2/2014

V březnu poletí Divoké husy do Královéhradeckého kraje podpořit Oblastní charitu Hradec Králové. Jedno z jejích středisek je Domácí hospicová péče, poskytující péči umírajícím a jejich rodinám, které se rozhodly postarat se o svého blízkého doma v jeho přirozeném prostředí. Odborná péče se tak přesouvá za nemocným domů.