1/2006

O slunovratu

Po vánocích se začínají prodlužovat dny. Toto drama mezi sluncem a zemí se odehrává každý rok, tak jako se bez přestání každý měsíc v naší lidské existenci opakují pohyby měsíce. Je to dech roku, odliv a příliv života, týká se nás všech.

Registrované partnerství – jednotná křesťanská fronta?

Aktuální situace v otázce registrovaného partnerství osob stejného pohlaví vedla v posledních týdnech k nové vlně rozhovorů a zamyšlení nad vztahem křesťanských církví k homosexuální menšině. Z emocionálních reakcí některých církevních kruhů i nejrůznějších gay organizací lze vyčíst význam, který schválenému zákonu všichni zainteresovaní přikládají.

Z lásky k mládeži

O recenzi loni vydané knihy Přemysla Pittra jsme požádali ještě ředitele Diakonie ČCE – střediska ve Vsetíně. Během přípravy knihy k vydání úvahy o tom, do jaké míry Pittrovy romány pro mládež zastaraly a jakého čtenáře dnes mohou oslovit, počítaly spíše s čtenářem – pamětníkem nebo s čtenářem – dítětem nebo dospívajícím.

Vzpomínat je morální povinnost

Filosof Paul Ricoeur již roku 1989 připomněl, že vzpomínat na určité – byť i hrůzyplné události – je naší morální povinností. Nejde jen o slavnostní či truchlivé vzpomínání. Máme propůjčit hlas těm, kteří již volat nemohou. Byli umlčeni. Nejde jen o holocaust, jde též o jiné miliony zničených životů, příběhů, které již nikam neběží a ani nepoběží.

V postýlce své

V postýlce své přes noc hledala jsem toho,

jehož miluje duše má;

hledala jsem ho a nenalezla jsem.

Vstanu a obejdu město,

po třídách a ulicích hledati budu toho,

jehož miluje duše má.

Hledala jsem ho a nenalezla jsem.

Nalezli mne strážní, kteříž ostříhají města.