Zdeněk Bárta

Omluva

Omlouvám se tímto bratru Milíči Kaštánkovi za to, že jsem jeho dopis – jakkoli jsem nadále přesvědčen, že o tvrzeních v něm obsažených by se dalo s úspěchem pochybovat – označil za paranoický blábol (Protestant 8/95 – pozn. red.). Byla to reakce na to, že mne ve svém dopise obvinil z účelového a nepoctivého jednání a nechal jsem se strhnout k výrazu, který se ho dotkl.

PROTESTOR - příloha Protestanta č. 1/2012 Ručit za slovo životem (Co s VH neodchází)

Krátce po úmrtí Václava Havla oslovila redakce několik osobností, kterým jsou blízké Havlovy životní zápasy a témata, aby vyjádřily, v čem pro ně byl Václav Havel inspirativní, v čem zůstávají jeho postoje a důrazy důležité dnes, popř. v čem vidí souvztažnost mezi jeho duchovními východisky a (evangelickým) křesťanstvím.