Vladimír Novotný

Balabán, básník teologický?

Profesora Evangelické teologické fakulty UK Milana Balabána netřeba čtenářům Protestanta představovat: je to vrcholná postava naší soudobé protestantské teologie: stačí připomenout například jeho knihy Víra nebo osud či Hebrejské člověkosloví, nemluvě o pracích novějších, resp. o jeho studiích v Teologické reflexi aj.