Vít Jozífek

V Kabinetu múz

v Brně se v sobotu 18. února večer lidé sešli k ději po výtce ojedinělému. Na jevišti, kde jindy vystupuje brněnské HaDivadlo, představovali Petr Oslzlý a Josef Kovalčuk spolu s autorem knížku kázání Štěpána Hájka „Příběhy nových počátků“. Napsat, že to byla neobvyklá událost, byla by pustá fráze; pokud vím, nestalo se nic tomu podobného v našich novodobých dějinách.