Søren Kierkegaard

Jsme jen jednou na světě

Tu větu často slýcháme ve světě. „Jsme jen jednou na světě; proto bych si přál spatřit Paříž, nežli zemřu, nebo co nejdříve nahromadit jmění, nebo aspoň se stát něčím velikým – vždyť jsme jen jednou na světě.“

Řidčeji se stává, ale stává se to přece, že nějaký člověk má jen jedno přání, zcela určité jediné přání. „To,“ praví, „to si přeji; ach, kéž se mi splní mé přání, neboť, ach, jsme jen jednou na světě.“

Pohádka o králi a květinářce

Byl jednou jeden mladý král. Vládl malému království. Bydlel na zámku obklopen služebnictvem, ale chyběla mu královna.

Každý týden vyjížděl na svém koni podívat se, co se v království děje. Jednoho dne se vracel zpět na zámek. Právě projížděl tržištěm a spatřil dívku, která prodávala květiny. Byla tak krásná, jak si jen stěží mohl představit.